Gym

E UPRAVA

E-uprava

Odluke se nalaze u službenim glasnicima (sa klikom na broj službenog glasnika ../..  (.pdf) otvara se službeni glasnik sa odlukom). Zahtjevi su u formatu .docx, klikom na link započinje preuzimanje određenog dokumenta.

Društvene djelatnosti:

Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj: 47/09 i 110/21)

Zahtjev za novčanu potporu za nabavu drugog obrazovnog materijala za šk. godinu 2022-2023 (.docx)
Odluka o financiranju nabave drugog obrazovnog materijala za učenike osnovnih škola  (.docx)    – Službeni glasnik Grada Garešnice broj: 7/22 (.pdf)

Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Grada Garešnice u školskoj godini 2022-2023  (.docx) – Službeni glasnik Grada Garešnice broj: 7/22 (.pdf)
Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje troška prijevoza za učenike srednjih škola u šk. g. 2022-2023.  (.docx)

Odluka o iznosu dijela troškova prijevoza za učenike srednjih škola koje podmiruje Grad Garešnica u (školskoj godini 2021./2022.) – Službeni glasnik Grada Garešnice broj: 6/21 (.pdf)

Zahtjev za sufinanciranje mjesečne autobusne karte za školsku godinu 2021.2022.  (.docx)

Odluka o financiranju nabave drugog obrazovnog materijala za učenike osnovnih škola koji ne pohađaju osnovnu školu Garešnica i Osnovnu školu Trnovitički Popovac - Službeni glasnik Grada Garešnice broj: 5/21  (.pdf)

Zahtjev za novčanu potporu za nabavu drugog obrazovnog materijala za šk. godinu 2021.-2022.  (.docx)

Odluka o visini pomoći za podmirenje dijela troškova za opremu novorođenog djeteta u obitelji tijekom 2022. godine - Službeni glasnik Grada Garešnice broj: 10/21  (.pdf)

Odluka o visini vrijednosti poklon paketa za novorođeno dijete u obitelji tijekom 2022. godine - Službeni glasnik Grada Garešnice broj: 10/21  (.pdf)

Zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu za  novorođeno dijete u obitelji  (.doc)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi 12-22  (.docx) - Službeni glasnik Grada Garešnice broj: 12/22

Odluka o pravima iz socijalne skrbi Grada Garešnice - Službeni glasnik Grada Garešnice broj. 6/22  (.pdf)

Odluka o pravima iz socijalne skrbi Grada Garešnice - Službeni glasnik Grada Garešnice broj: 5/18  (.pdf)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pravima iz socijalne skrbi Grada Garešnice - Službeni glasnik Grada Garešnice broj: 1/19  (.pdf)

Odluka o dopuni Odluke o pravima iz socijalne skrbi Grada Garešnice - Službeni glasnik Grada Garešnice broj: 9/19  (.pdf)

2. ZAHTJEV ZA SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA  (.docx)
8. ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI - JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM GRAĐANIMA  (.docx)

1.1. ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA - TROŠKOVI NAJAMNINE  (.docx)

1.2. ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA- TROŠAK VODNIH USLUGA  (.docx)

1.3. ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA - TROŠKOVI KOMUNALNE NAKNADE  (.docx)

1.4. ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA TROŠKOVE GRIJANJA  (.docx)

1.5.  ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA - TROŠKOVI ZBOG POVEČANJA ENEREGTSKE UČINKOVITOSTI ZGRADE (.docx)

Komunalno gospodarstvo:

Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj: 68/18, 110/18 i 32/20)
Zakon o komunalnom gospodarstvu – pročišćeni tekst

Odluka o komunalnom redu Grada Garešnice- Službeni glasnik Grada Garešnice 2/20  (.pdf)

Zahtjev za korištenje površine javne namjene  (.docx)

 

Održivo gospodarenje otpadom:

Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje nepropisno odbačenog otpada na području Grada Garešnice - Službeni glasnik Grada Garešnice 1/18  (.pdf)

Obrazac za prijavu nepropisno odbačenog otpada (.docx)

 

GRAD GAREŠNICA

Vladimira Nazora 20A

43280 Garešnica

MB: 02555000

OIB: 58382750026

IBAN: HR5824020061811900008

 

 INFO KONTAKTI

Tel: 043 675 930

Faks: 043 531 568

E-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odluka o radnom vremenu  (.docx)

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Ivana Burić

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA- opširnije

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI MREŽNIH STRANICA GRADA GAREŠNICE