Projekt WiFI4eu

Putem natječaja WiFi4EU Gradu Garešnica dodijeljen je vačuer u vrijednosti 15.000 eura za razvoj bežične mreže. Wi-Fi pristupne točke postavljene su u Garešnici na sljedećim lokacijama: Gradska uprava, Hrvatski dom, Knjižnica i čitaonica Đuro Sudeta, zgrada Erste banke, Gradski trg i jezero Skresovi.
WiFi4EU je program Europske komisije čija je svrha promicati uvođenje besplatnog Wi-Fi-a za stanovnike i posjetitelje europskih gradova i sela. Cilj je projekta osigurati brzu internetsku vezu u gradskim i ruralnim područjima, u parkovima, trgovima, javnim, kulturnim i zdravstvenim ustanovama, ali i poticanje razvoja i promicanja digitalnih usluga u lokalnim tijelima. Uvođenjem besplatnih pristupnih točaka povećava se vidljivost lokalnih zajednica te se zadovoljavaju potrebe i lokalnog stanovništva i posjetitelja.

Link: https://ec.europa.eu/croatia/wifi4eu_free_wi_fi_for_european_citizens_hr 

GRAD GAREŠNICA

  • Vladimira Nazora 20A
  • 43280 Garešnica
  • MB: 02555000
  • OIB: 58382750026
  • IBAN: HR5824020061811900008

 

INFO KONTAKTI

  • Tel: 043 675 930
  • Faks: 043 531 568
  • E-mail: grad@garesnica.hr
  • E-mail: gradonacelnik@garesnica.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka