Potpisivanje Ugovora s MRRFEU za čak tri projekta Grada Garešnice

  • Published in VIJESTI

Gradonačelnik Josip Bilandžija, početkom je mjeseca sudjelovao u potpisivanju Ugovora s MRRFEU o sufinanciranju projekata iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova 2014.- 2020., a iste mu je uručio gdin Velimir Žunac, državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU.

 

Iz Kohezijskog fonda izdvojeno je ukupno 3.465.668,16 kuna sufinanciranih sredstava za sljedeće projekte:

 

1./ Izgradnja reciklažnog dvorišta Grada Garešnica u iznosu od 365.591,97 kuna.

Ovaj projekt Grada Garešnice, ima značajnu ulogu u cjelokupnom sustavu održivog gospodarenja otpadom jer služi kao poveznica kojom jedinica lokalne samouprave osigurava vezu između građana, ovlaštenih sakupljača i ovlaštenih obrađivača. U reciklažnom dvorištu građani će moći odložiti: otpadne papire i kartone, predmete od tvrde plastike, plastične folije i vreće, sve vrste guma, sve vrste stakla, sve vrste metala, odbačenu obuću i odjeću, otpadni tekstil, drveni otpad, glomazni otpad, otpadnu keramiku i porculan, ostatke boja i lakova te njihovu ambalažu, florescentne cijevi i ostala svjetleća tijela, otpadne baterije i akumulatore, elektronički i informatički otpad, stara motorna i jestiva ulja. 

 

2./ Energetska obnova zgrade Područne škole Garešnički Brestovac na adresi Brestovačka ulica 68, Garešnički Brestovac, Garešnica u iznosu od 484.576,48 kuna.

Budući da postojeća zgrada ne zadovoljava današnje standarde i norme energetske učinkovitosti zgrade i utroška energenata potrebnih za grijanje i hlađenje, projektom će se povećati toplinska zaštita krova iznad grijanog prostora te toplinska zaštita vanjskog zida i poda prema tlu, zamjenit će se vanjska stolarija, ugradit će se novi visokoučinkoviti sustava grijanja, odnosno poboljšati postojeći te zamjeniti unutarnja rasvjeta učinkovitijom i to sve u cilju smanjenja potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Također, omogućit će se kvalitetnije provođenje djelatnosti odgoja i obrazovanja, povećat će se ugoda boravka učenicima, djelatnicima i ostalim korisnicima, te značajno doprinijeti očuvanju okoliša smanjenjem štetnih stakleničkih plinova.

 

3./ Zeleni vrtovi Poilovlja u iznosu od 2.615.499,71 kuna.

Svrha projekta „Zeleni vrtovi Poilovlja“ je povećati turističku atraktivnost i privlačnost Poilovlja, urediti informativno-edukativne punktove i Centar za posjetitelje te uspostaviti sustav upravljanja posjetiteljima unutar područja ekološke mreže NATURA 2000. Projekt se provodi u partnerstvu s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije i Turističkom zajednicom Sjeverna Moslavina te sufinancira sredstvima Europske Unije temeljem Javnog poziva Promicanje održivog razvoja prirodne baštine. Tijekom projekta, provest će se niz aktivnosti:

- rekonstrukcija zgrade „Starog kina“ i prenamjena u Centar za posjetitelje

- uređenje edukativno-tematske staze Poilovlje na relaciji Garešnica – Ciglenica – Kaniška Iva – Vukovje (trasa stare pruge Banova Jaruga – Bjelovar)

- uređenje plovnog puta Ilove

- uređenje dječjih igrališta i informativno-edukativnih punktova na lokacijama Kaniška Iva i Hrastovac

- provođenje edukativnih radionica za školsku djecu i lokalno stanovništvo. 

GRAD GAREŠNICA

  • Vladimira Nazora 20A
  • 43280 Garešnica
  • MB: 02555000
  • OIB: 58382750026
  • IBAN: HR5824020061811900008

 

INFO KONTAKTI

  • Tel: 043 675 930
  • Faks: 043 531 568
  • E-mail: grad@garesnica.hr
  • E-mail: gradonacelnik@garesnica.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Kako do nas