Gym

vijesti

RTL  Televizija  dana 16.03.2017. godine u  svom Središnjem  dnevniku objavila je  Prilog o  vodi u  Garešnici, čime je   nanijela veliku štetu  VODI GAREŠNICA d.o.o. koja je distributer vode na  području Grada Garešnica i Općine Hercegovac.  U  prilogu je iznijeto da  Voda u Garešnici nije zdravstveno ispravna za piće.

Točno je da  je količina arsena  u vodi prema analizama Zavoda za javno zdravstvo, od izgradnje postrojenja za  preradu vode  pa sve do danas iznosi  od 20-30 mikrograma po litri vode.  Dozvoljena količina arsena prema MDK-u  prije  ulaska u EU, bila je 50 mikrograma po litri  ,( prema kojem smo zadovoljavali sve  odredbe Pravilnika ) međutim ulaskom u  EU 2013. godine  dozvoljena količina  arsena u  vodi  prema Pravilniku o parametrima suglasnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju iznosi  10 mikrograma po litri vode. Zbog  novih parametar koje veliki broj distributera ne može ispuniti   EU je  odobrila vrijem prilagodbe.

Arsen je  prisutan prirodno  u tlu cijele Slavonije  i   rješavanje  arsena predstavlja problem  u svim Gradovima na tom području, kao i u susjednoj Mađarskoj.

Voda Garešnica,  zbog odstupanja količine  arsena u vodi,  kao i velika većina distributera u Hrvatskoj s  područja Slavonije podnijela je zahtjev Ministarstvu zdravlja za   izdavanje Rješenja za odstupanje  od propisanog MDK.  Ministarstvo  zdravlja izdalo  je Vodi Garešnica  RJEŠNJE  kojim Vodi Garešnica odobrava  odstupanje od MDK-a vrijednost za arsen do 50 mikrograma po litri namjenjenoj   za ljudsku potrošnju  do 01. srpnja 2019. godine.

Voda Garešnica , je odmah  poduzela potrebne mjere da se arsen u  vodi smanji  te je u suradnji sa  Fakultetom kemijskog inženjerstva i  tehnologije iz Zagreba , postavila pilot postrojenje , kojom se već treću godinu ispituje tehnologija odstranjivanja arsena u  vodi , da bi se  uskladili sa  važećim Pravilnikom. Ove godine se  očekuje dovršenje pilot projekta , koji  bi trebao dati tehnološko  rješenje za  svođenje arsena u  okvire Pravilnika.

Voda Garešnica vrši redovne kontrole  ispravnosti vode u skladu sa važećim Pravilnicima.

Na osnovu svih relevantnih činjenica  Voda Garešnica, odgovorno tvrdi da je  voda u Garešnici, zdravstveno ispravna i da se može koristiti za piće  što pokazuju sve Analize  Zavoda  za javno zdravstvo i  Rješenje  Ministarstva zdravlja, te nema  nikakve potrebe da se širi panika među građanima.  

DIREKTOR

Dražen Bengez

GRAD GAREŠNICA

Vladimira Nazora 20A

43280 Garešnica

MB: 02555000

OIB: 58382750026

IBAN: HR5824020061811900008

 

 INFO KONTAKTI

Tel: 043 675 930

Faks: 043 531 568

E-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odluka o radnom vremenu  (.docx)

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Johan Hima

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA- opširnije

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI MREŽNIH STRANICA GRADA GAREŠNICE


JEDINSTVENI DIGITALNI PRISTUPNIK