Potpisani ugovori o financiranju udruga

  • Published in VIJESTI

     U gradskoj vijećnici gradonačelnik Garešnice Josip Bilandžija potpisao je s predstavnicima udruga iz područja kulturno-umjetničkog amaterizma i ostalim udrugama građana ugovore o njihovom financiranju. Riječ je o udrugama koje su se javile na raspisani gradski natječaj, a za njihov rad i manifestacije Grad Garešnica ove je godine osigurao 196 tisuća kuna što je nešto manji iznos u odnosu na prošlu godinu kada je taj iznos premašio dvjesto tisuća kuna. Razlog tome je izostanak brojnih planiranih aktivnosti udruga u ovoj godini zbog pandemije koronavirusa.

     S ciljem poticanja kulturno-umjetničkog amaterizma Pjevačkoj skupini Hrvatska žena odobreno je 16 tisuća kuna koje će ta udruga utrošiti za nastupe na području Grada i Županije, ali i izvan nje, Češkoj besedi Garešnica osigurano je osam tisuća kuna za nabavku narodnih nošnji i nastup u Češkoj, za rad Folklornog ansambla Zdenac u gradskom je proračunu osigurano 14 tisuća kuna, za KUD Graničar 18 tisuća kuna, za Garešničke mažoretkinje 14 tisuća kuna te za Gareški kulturni centar 10 tisuća kuna, što sveukupno iznosi 80 tisuća kuna.

     Za manifestacije u kulturi na svom području Grad Garešnica osigurao je 46 tisuća kuna. Povijesna udruga Bršljanica dobit će 10 tisuća kuna za organizaciju 15. Ljeta u Bršljanici, FA Zdenac za pripremu „Katarinja” 12 tisuća kuna, SKD Prosvjeta za 15. Susrete u Moslavini četiri tisuće te još pet tisuća kuna za organizaciju 11. Smotre dječjeg kulturnog stvaralaštva dok će rad garešničkog Ogranaka Matice Hrvatske Grad podupirati s 15 tisuća kuna. Grad Garešnica u ovoj će godini sa 70 tisuća kuna podupirati i razvoj civilnog društva, a taj novac utrošit će se za 16 projekata udruga građana koje će za tu svrhu dobiti iznose od tri do pet tisuća kuna.

     Sve udruge s kojima su potpisani ugovori o financiranju dobivena sredstva moraju namjenski utrošiti što će one morati opravdati podnošenjem opisnih i financijskih izvješća te valjanom popratnom dokumentacijom.

GRAD GAREŠNICA

  • Vladimira Nazora 20A
  • 43280 Garešnica
  • MB: 02555000
  • OIB: 58382750026
  • IBAN: HR5824020061811900008

 

INFO KONTAKTI

  • Tel: 043 675 930
  • Faks: 043 531 568
  • E-mail: grad@garesnica.hr
  • E-mail: gradonacelnik@garesnica.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Kako do nas