Program rada Turističke zajednice Sjeverna Moslavina temelji se na odredbama Zakona o promicanju turističkih zajednica i promicanju hrvatskog turizma odnosno na zadaćama vezanim za unapređivanje općih uvjeta boravka turista na području grada, očuvanju i unapređenju svih elemenata turističkih proizvoda, informativnoj djelatnosti, kao i razvijanju svijesti  o važnosti i učincima turizma.

Također, program rada TZ Sjeverna Moslavina je sukladan Programima rada Hrvatske turističke zajednice i Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije kao i njihovim osnovnim smjernicama i ciljevima.

 

 Ciljevi marketinške politike Sjeverna Moslavina u 2017. godini:

  • - afirmirati Garešnicu i okolicu kao zanimljivu turističku destinaciju,

  • - vrednovanje turističkih potencijala Garešnice i okolice,

  • - poboljšanje usluga pružanja turističkih informacija,

  • - povećanje turističkog prometa na području TZ SM.