Turistička zajednica Sjeverna Moslavina

Program rada Turističke zajednice Sjeverna Moslavina temelji se na odredbama Zakona o promicanju turističkih zajednica i promicanju hrvatskog turizma odnosno na zadaćama vezanim za unapređivanje općih uvjeta boravka turista na području grada, očuvanju i unapređenju svih elemenata turističkih proizvoda, informativnoj djelatnosti, kao i razvijanju svijesti  o važnosti i učincima turizma.

Također, program rada TZ Sjeverna Moslavina je sukladan Programima rada Hrvatske turističke zajednice i Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije kao i njihovim osnovnim smjernicama i ciljevima.

 

 Ciljevi marketinške politike Sjeverna Moslavina u 2017. godini:

 • - afirmirati Garešnicu i okolicu kao zanimljivu turističku destinaciju,

 • - vrednovanje turističkih potencijala Garešnice i okolice,

 • - poboljšanje usluga pružanja turističkih informacija,

 • - povećanje turističkog prometa na području TZ SM.

GRAD GAREŠNICA

 • Vladimira Nazora 20A
 • 43280 Garešnica
 • MB: 02555000
 • OIB: 58382750026
 • IBAN: HR5824020061811900008

 

INFO KONTAKTI

 • Tel: 043 675 930
 • Faks: 043 531 568
 • E-mail: grad@garesnica.hr
 • E-mail: gradonacelnik@garesnica.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka