Logo

OTVORENA SAVJETOVANJA

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja općih akata provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanje nedostataka koje je potrebno na vrijeme otkloniti.

Savjetovanjem sa zainteresiranom javnošću olakšava se  interakcija s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te se potiče aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu Grada Garešnice.

Nacrt Odluke o komunalnom redu

Obrazac sudjelovanja javnosti u postupku izrade Odluke o komunalnom redu

www.garesnica.hr / www.garesnica.eu