Tijela javne vlasti sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 , 85/15 i 69/22) obvezna su objaviti registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz svoje nadležnosti i načinu pristupa.

Pravilnikom o vrstama i sadržaju dozvola kojim se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija („narodne novine“, broj 67/17) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_67_1577.html definirano je da su informacije za ponovnu uporabu tijela javne vlasti dostupne korisnicima bez ograničenja i za slobodnu uporabu uz otvorenu dozvolu.

Otvorena dozvola omogućava korisnicima slobodnu uporabu informacija, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu koja uključuje umnožavanje (reproduciranje), distribuiranje, stavljanje na raspolaganje trećima te izmjene, prilagođavanje i drugo, uz obvezno navođenje izvora informacije te datuma preuzimanja odnosno posljednje izmjene, odnosno bez navođenja ovih podataka (izvora i datuma) uz naznaku da se podaci koriste uz otvorenu dozvolu i istaknuti poveznicu na otvorenu dozvolu te poveznicu na objavljenu informaciju, ako je ista objavljena.


Grad Garešnica vodi navedene baze podataka i registre.

VIJEĆNICI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GAREŠNICE U MANDATU 2021. - 2025. GODINE - https://garesnica.eu/index.php/gradsko-vijece/1496-vijecnici-gradskog-vijeca-grada-garesnice-u-mandatu-2021-2025-godine.html

RADNA TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GAREŠNICE - https://garesnica.eu/index.php/gradsko-vijece/1495-radna-tijela-gradskog-vijeca-grada-garesnice.html

VIJEĆE ZA PREVENCIJU - https://garesnica.eu/index.php/gradska-uprava/116-vijece-za-prevenciju.html

MANJINSKA VIJEĆA I PREDSTAVNICI - https://garesnica.eu/index.php/gradska-uprava/115-manjinska-vijeca-i-predstavnici.html

SPONZORSTVA I DONACIJE (Popis udruga koje su ostvarile to pravo) – POPIS KORISNIKA SPONZORSTVA I DONACIJA - https://garesnica.eu/index.php/gradska-uprava/112-sponzorstva-i-donacije.html

POPIS KORISNIKA STIPENDIJE 2021 – 2022. - https://garesnica.eu/index.php/gradska-uprava/112-sponzorstva-i-donacije.html

POPIS KORISNIKA POTPORA U POLJOPRIVREDI - https://garesnica.eu/index.php/gradska-uprava/112-sponzorstva-i-donacije.html

POPIS KORISNIKA POTPORA U PODUZETNIŠTVU I OBRTNIŠTVU - https://garesnica.eu/index.php/gradska-uprava/112-sponzorstva-i-donacije.html

IMENIK GRADSKE UPRAVE - https://garesnica.eu/index.php/imenik.html

MJESNI ODBORI GRADA GAREŠNICE - https://garesnica.eu/index.php/vodic/194-mjesni-odbori.html

PRORAČUN GRADA GAREŠNICE - https://garesnica.eu/index.php/gradski-proracun.html

REGISTAR UGOVORA - https://garesnica.eu/index.php/javna-nabava/1501-registar-ugovora.html

TVRTKE I USTANOVE - https://garesnica.eu/index.php/tvrtke-i-ustanove.html

REGISTAR NERAZVRSTANIH CESTA GARENICA - https://garesnica.eu/index.php/akti-grada/1528-registar-nerazvrstanih-cesta-garesnica.html

REGISTAR – POPIS POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA GAREŠNICE DANIH NA KORIŠTENJEhttps://garesnica.eu/index.php/akti-grada/1534-registar-popis-poslovnih-prostora-u-vlasnistvu-grada-garesnice-danih-na-koristenje.html

REGISTAR – POPIS POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA GAREŠNICE DANIH U ZAKUP https://garesnica.eu/index.php/akti-grada/1535-popis-poslovnih-prostora-u-vlasnistvu-grada-garesnice-danih-u-zakup.html

REGISTAR – POPIS VLASNIČKIH/SUVLASNIČKIH UDJELA GRADA GAREŠNICE U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA - https://garesnica.eu/index.php/akti-grada/1533-registar-popis-vlasnickih-suvlanickih-udjela-grada-garesnice-u-trgovackim-drustvima.html

REGISTAR – STANOVI U ZAKUPU I USTUPLJENI NA KORIŠTENJE - https://garesnica.eu/index.php/akti-grada/1532-registar-stanovi-u-zakupu-i-ustupljeni-na-koristenje.html

ASSET LISTA  (.XLSX)

 

 

GRAD GAREŠNICA

Vladimira Nazora 20A

43280 Garešnica

MB: 02555000

OIB: 58382750026

IBAN: HR5824020061811900008

 

 INFO KONTAKTI

Tel: 043 675 930

Faks: 043 531 568

E-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odluka o radnom vremenu  (.docx)

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Ivana Burić

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA- opširnije

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI MREŽNIH STRANICA GRADA GAREŠNICE