Logo

JAVNI NATJEČAJ

Pozivaju se zainteresirane nezaposlene žene da dostave prijave za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za obavljanje poslova: pružanje usluge podrške i pomoći starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju s područja grada Garešnice

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-02-01/1-18-285 od 12. lipnja 2018. godine te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava od 15. lipnja 2018. (kodni broj: UP.02.1.1.05.0162) za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., a u svrhu provedbe projekta „Nikad nije kasno!“ odobrenog u okviru Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena“, Grad Garešnica objavljuje


JAVNI NATJEČAJ
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „Nikad nije kasno!“


Pozivaju se zainteresirane nezaposlene žene da dostave prijave za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za obavljanje poslova: pružanje usluge podrške i pomoći starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju s područja grada Garešnice

Mjesto rada: Garešnica

Broj traženih radnica: 25

Vrsta zaposlenja: Ugovor o radu na određeno vrijeme

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:
nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s naglaskom na dugotrajno nezaposlene žene, žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice
poželjno imati položen vozački ispit i iskustvo u radu s osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju


Prijavi na Javni natječaj kandidatkinje su dužne priložiti:
zamolbu
životopis
potvrdu da se vode u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
presliku osobne iskaznice
presliku dokaza o stručnoj spremi i/ili presliku radne knjižice
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
odgovarajući dokaz na okolnost pripadanja određenoj ciljnoj skupini (npr. žena s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu) – ukoliko osoba pripada nekoj od navedenih skupina
presliku vozačke dozvole – ukoliko osoba ima položen vozački ispit
vlastoručno ispunjenu i potpisanu Izjavu o pristanku na osposobljavanje (preuzeti osobno u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Garešnica)

NAPOMENA:
Odabrane kandidatkinje obvezne su pohađati i završiti program osposobljavanja.

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme u trajanju od 24 mjeseca, uz obvezni probni rad od tri mjeseca. Žena koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatkinjom prijavljenom na natječaj.

Prijavu dostaviti :
osobno ili poštanskim putem na adresu: GRAD GAREŠNICA, VLADIMIRA NAZORA 20A, 43 280 GAREŠNICA, s naznakom: „NIKAD NIJE KASNO – PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS“

zaključno do 31. 08. 2018. godine odnosno istekom roka od 8 dana od dana objave Natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

 

www.garesnica.hr / www.garesnica.eu