JAVNI POZIV

starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju s prebivalištem na području grada Garešnice za iskaz interesa za primanje usluge podrške i pomoći osigurane kroz provedbu projekta „Nikad nije kasno“

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-02-01/1-18-285 od 12. lipnja 2018. godine te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava od 15. lipnja 2018. (kodni broj: UP.02.1.1.05.0162) za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., a u svrhu provedbe projekta „Nikad nije kasno!“ odobrenog u okviru Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena“, Grad Garešnica objavljuje


JAVNI POZIV
starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju s prebivalištem na području grada Garešnice za iskaz interesa za primanje usluge podrške i pomoći osigurane kroz provedbu projekta „Nikad nije kasno“


Poziv se objavljuje s ciljem prikupljanja podataka i utvrđivanja potreba osoba starije životne dobi i osoba u nepovoljnom položaju za primanje usluga podrške i pomoći kroz provedbu programa pomoći u kući.

PRIJAVITI SE MOGU:
Osobe starije životne dobi (65+)
Nemoćne, bolesne i teško pokretne osobe, neovisno o dobi
Osobe s invaliditetom, neovisno o dobi
Osobe koje žive u samačkim domaćinstvima
Osobe koje iz bilo kojeg razloga trebaju pomoć pri obavljanju svakodnevnih poslova

PRIJAVITI SE NE MOGU:
Osobe kojima je usluga podrške i pomoći u kući već osigurana iz sredstava Državnog proračuna ili drugih javnih izvora

USLUGA UKLJUČUJE:
pomoć u pripremanju obroka
pomoć kod svlačenja i oblačenja
pomoć pri održavanju osobne higijene
pomoć u obavljanju kućanskih poslova
donošenje vode, drva i slično
nabavu namirnica i lijekova
upotpunjavanje slobodnog vremena

Način prijave:

Popunjavanjem PRIJAVNICE za primanje usluge podrške i pomoći u kući. Istu je moguće preuzeti osobnim dolaskom u Poduzetnički centar Garešnica (Trg hrvatskih branitelja 10, pored Pošte). Prijavi je potrebno priložiti kopiju osobne iskaznice.

Prijava se dostavlja osobno, u zatvorenoj koverti, na adresu: Grad Garešnica, Vladimira Nazora 20A s naznakom: „Nikad nije kasno – Primanje usluge podrške i pomoći“

Više informacija: 043 214 416

GRAD GAREŠNICA

  • Vladimira Nazora 20A
  • 43280 Garešnica
  • MB: 02555000
  • OIB: 58382750026
  • IBAN: HR5824020061811900008

 

INFO KONTAKTI

  • Tel: 043 675 930
  • Faks: 043 531 568
  • E-mail: grad@garesnica.hr
  • E-mail: gradonacelnik@garesnica.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka