ZAVRŠENI POSTUPCI

JEDNOSTAVNA NABAVA - Upravljanje projektom i javna nabava  - 03.09.2019.

Poziv na dostavu ponuda 

PONUDBENI LIST

TROŠKOVNIK

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JEDNOSTAVNA NABAVA - ENERGETSKA OBNOVA PODRUČNE ŠKOLE HRASTOVAC  - POZIV

-TROŠKOVNIK

-PONUDBENI LIST 

-DODATAK PONUDBENOM LISTU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRAD GAREŠNICA

  • Vladimira Nazora 20A
  • 43280 Garešnica
  • MB: 02555000
  • OIB: 58382750026
  • IBAN: HR5824020061811900008

 

INFO KONTAKTI

  • Tel: 043 675 930
  • Faks: 043 531 568
  • E-mail: grad@garesnica.hr
  • E-mail: gradonacelnik@garesnica.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka