IZGRADNJA JAVNE GRAĐEVINE PREDŠKOLSKOG ODGOJA – DJEČJI VRTIĆ I JASLICE

Projekt „Izgradnja javne građevine predškolskog odgoja – dječji vrtić i jaslice“ prijavljen je na natječaj za provedbu Podmjere 7.4., Tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Prema Ugovoru o financiranju koji je Grad Garešnica potpisao s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 24. svibnja 2018., odobrena su bespovratna sredstva za ulaganje u građenje i opremanje dječjeg vrtića u Garešnici.

Opći cilj projekta: Razviti temeljne usluge i poboljšati uvjete života u ruralnoj sredini te na taj način doprinijeti lokalnom razvoju

Ciljevi projekta:
Razvijena lokalna temeljna infrastruktura za ruralno stanovništvo
Zadovoljeni temeljni pedagoški standardi
Povećana sigurnost djece u dječjem vrtiću i jaslicama
Povećana dostupnost lokalnih temeljnih usluga u Garešnici
Poboljšani životni uvjeti lokalnog stanovništva
Zadržane obitelji u ruralnim sredinama, smanjeno iseljavanje
Stvoreni preduvjeti za ostvarivanje društveno-gospodarskog rasta lokalne sredine
Povećana atraktivnost lokacije
Povećanje socijalne uključenosti ruralnog stanovništva

Ukupna vrijednost projekta: 12.681.290,15 HRK
Odobreno sufinanciranje: 7.448.000,00 HRK
Postotak sufinanciranja: 58,73%
Nositelj projekta: Grad Garešnica

Razdoblje provedbe: lipanj 2019. - kolovoz 2020.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

 

Dječji vrtić 1 - lokacija ulaganja - prije izgradnje
Dječji vrtić 2 - izgradnja temelja
Dječji vrtić 3 - prije dovršetka
Dječji vrtić 4 - završen

GRAD GAREŠNICA

  • Vladimira Nazora 20A
  • 43280 Garešnica
  • MB: 02555000
  • OIB: 58382750026
  • IBAN: HR5824020061811900008

 

INFO KONTAKTI

  • Tel: 043 675 930
  • Faks: 043 531 568
  • E-mail: grad@garesnica.hr
  • E-mail: gradonacelnik@garesnica.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka