Logo

Odluka o rezultatima izbora članova vijeća Srpske nacionalne manjine u gradu Garešnici

Dokument objavljen dana 06.05.2019. u 09.21h

Odluka o rezultatima izbora članova vijeća Srpske nacionalne manjine u gradu Garešnici - PDF

www.garesnica.hr / www.garesnica.eu