Logo

Odluka o rezultatima izbora predstavnika Češke nacionalne manjine u gradu Garešnici

Dokument objavljen dana 06.05.2019.  U 9:11h

Odluka o rezultatima izbora predstavnika Češke nacionalne manjine u gradu Garešnici - PDF

www.garesnica.hr / www.garesnica.eu