Logo

Izbori članova u europski parlament te izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

Dežurstvo se vrši u sjedištu GIP-a Grada Garešnica, u Garešnici, Vladimira Nazora 22 (ranije zgrada gradske uprave u prostoru Općinskog suda), kontakt telefoni su: 0911777575 i 0981775081

dežurstvo je svakog radnog dana od 9 do 15 sati

6. i 7. travnja 2019. godine od 10,00 do 14,00 sati

13. i 14 travnja 2019. godine od 9,00 do 20,00 sati

15. travnja 2019. godine od 9,00 do 24,00 sati

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o rezultatima izbora predstavnika Češke nacionalne manjine u gradu Garešnici

Odluka o rezultatima izbora članova vijeća Srpske nacionalne manjine u gradu Garešnici 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izbori za nacionalne manjine – Izvješće o visini troškova

Izvješće - PDF

www.garesnica.hr / www.garesnica.eu