Logo

Gradsko društvo Crvenog Križa

Gradsko društvo Crvenog križa Garešnica ima pravnu osobnost i jedan je od ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa. U svom radu promiče humanitarne ciljeve i provodi akcije od opće koristi, djeluje na temelju misije i načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i kao punopravni član Društva Crvenog križa BBŽ i HCK, uživa posebnu skrb i zaštitu Republike Hrvatske. Crveni križ Garešnica djeluje na području grada Garešnica, te općina Berek, Hercegovac i Velika Trnovitica.

Programske djelatnosti mogu se pobrojati kroz sljedeće aktivnosti:

  • - zdravstveni program - dobrovoljno darivanje krvi, prva pomoć, logopedska rehabilitacija, savjetovalište Kluba liječenih alkoholičara,

  • - socijalni program - prijem i distribucija humanitarne pomoći, te humanitarno-sabirne akcije,

  • - provedba Programa "Pomoć u kući starim i nemoćnim osobama" ,

  • - služba traženja,

  • - priprema i djelovanje u katastrofama,

  • - Mladež Crvenog križa.

 

www.garesnica.hr / www.garesnica.eu