Logo

2020. godina

I. izmjene proračuna za 2020. godinu

Odluka o I. izmjeni Proračuna Grada Garešnice za 2020. godinu


Odluka o I. izmjeni Plana razvojnih programa Grada Garešnice  za 2020. godinu

I. Izmjene Plana razvojnih programa za 2020. godinu

Proračun u malom - PDF 

Proračun Grada Garešnice za 2020. godinu

Odluka o prihvaćanju Plan razvojnih programa s Planom razvojnih programa  

Plan razvojnih programa

Proračun

 

Prijedlog proračuna

Prijedlog plana razvojnih programa

Prilog – Obrasci

Upute za izradu prijedloga proračun

 
 

 

www.garesnica.hr / www.garesnica.eu