Logo

2018. godina

Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna za 2018. godinu

IZVJEŠĆE O REDOVNOM FINANCIRANJU POLITIČKIH STRANAKA ZA 2018. GODINU

Konsolidirani godišnji financijski izvještaj za 2018 - Grad Garešnica

Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj za 2018. - Grad Garešnica

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA - 31. PROSINCA 2018. GODINE
Godišnji financijski izvještaji za 2018 -  Grad Garešnica
Bilješke uz financijski izvještaj - Grad Garešnica
II. Izmjene proračuna

Odluka o II. izmjeni Proračuna Grada Garešnice za 2018. godinu
Odluka o II. izmjeni Plana razvojnih programa za 2018. godinu
II. Izmjene Plana razvojnih programa za 2018. godinu

 
I. Izmjene proračuna
 
Odluka o I. izmjeni Proračuna Grada Garešnice za 2018. godinu
Odluka o I. izmjeni Plana razvojnih programa za 2018. godinu
I. Izmjene Plana razvojnih programa za 2018. godinu
 
Financijska izvješća – polugodišnja
 
Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Garešnice za 2018. godinu
 
Proračun Grada Garešnice za 2018. godinu
 
Proračun Grada Garešnica za 2018
Plan razvojnih programa za 2018  godinu
Odluka o prihvaćanju plana razvojnih programa za 2018. godinu
Odluka o izvršavanju proračuna za 2018   godinu
 
Upute za izradu Prijedloga proračuna Grada Garešnica i financijskih planova proračunskih korisnika za razdoblje 2018. - 2020
Prilog_1._Model prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika proračuna
Prilog 1 Financijski plan_naslov
Dopis Upravnog odjela za financije - Upute

 

www.garesnica.hr / www.garesnica.eu