2017. godina

 

Financijska izvješća za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

 

Proračun Grada Garešnice za 2017. godinu

 

II. Izmjene proračuna

 

I. Izmjene proračuna

 

Financijska izvješća - polugodišnja 

 

Prijedlog Proračuna Grada Garešnice za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Upute za izradu Prijedloga proračuna Grada Garešnice i financijskih planova proračunskih korisnika za razdoblje 2017.-2019.