Logo

2015. godina

2015. godina

Godišnji izvještaj
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Garešnica za 2015. godinu

Financijska izvješća za razdoblje 1.1. - 31.12.2015. godine

Grad Garešnica - godišnji financijski izvještaj

Grad Garešnica - bilješke uz godišnji financijski izvještaj

Grad Garešnica - konsolidirani godišnji financijski izvještaj

Dječji vrtić "Maslačak" - godišnji financijski izvještaj

Bilješke uz financijski izvještaj

Hrvatska knjižnica i čitaonica "Đuro Sudeta" - godišnji financijski izvještaj

Bilješke uz financijski izvještaj

Javna vatrogasna postrojba - godišnji financijski izvještaj

Bilješke uz financijski izvještaj

II. izmjene Proračuna

Odluka o II. Izmjeni Proračuna Grada Garešnica za 2015. godinu

Izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Garešnice za 2015. godinu

Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

Izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2015. godinu

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini

 

Financijska izvješća - polugodišnja izvješća za period 1.1. - 30.6.2015. godine

Financijsko izvješće Grada Garešnica

Financijsko izvješće Gradske knjižnice i čitaonice "Đuro Sudeta"
Financijsko izvješće Dječjeg vrtića "Maslačak" 

Financijsko izvješće JVP Garešnica

I. izmjene Proračuna
I. Izmjena proračuna Grada Garešnica za 2015. godinu 

Polugodišnji izvještaj
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Garešnica za razdoblje 1.1. do 30. 6. 2015. godine 
  
Gradski proračun

Proračun Grada Garešnica za 2015. godinu

Proračun za 2015. i Projekcije proračuna za 2016. i 2017. godinu - opći dio

Proračun za 2015. godinu i Projekcija proračuna za 2016. i 2017. godinu - posebni dio

Odluka o izvršenju proračuna Grada Garešnica za 2015. godinu

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

Program gradnje komunalnih vodnih građevina za 2015. godinu

Program socijalnih potreba Grada Garešnice za 2015. godinu

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Garešnici za 2015. godinu

Program javnih potreba u kulturi Grada Garešnice za 2015. godinu

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Garešnice za 2015. godinu

Program javnih potreba u sportu Grada Garešnice za 2015. godinu

Proračun za 2015. godinu također možete pregledati u Službenom glasniku Grada Garešnice br. 11. iz 2014. godine ili klikom ovdje.

 

www.garesnica.hr / www.garesnica.eu