Logo

2014. godina

2014. godina

Godišnji izvještaj
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Garešnica za 2014. godinu
 
Financijska izvješća za razdoblje 1. 1. - 31. 12. 2014. godine

Financijsko izvješće Grada Garešnice

Bilješke uz financijsko izvješće

Izvješće o zaduženju/jamstvu/suglasnosti

Pomoći iz Proračuna i donacije u 2014. godini


Financijsko izvješće Gradske knjižnice i čitaonice "Đuro Sudeta"

Bilješke uz financijsko izvješće


Financijsko izvješće Dječjeg vrtića "Maslačak" 

Bilješke uz financijsko izvješće

Odluka o završnom računu 


Financijsko izvješće JVP Garešnica

Bilješke uz financijsko izvješće 

Polugodišnji izvještaj

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Garešnica za razdoblje 1.1. do 30. 6. 2014. godine 
I. Izmjene Proračuna 

I. rebalans Proračuna za 2014. godinu

I. Izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Garešnice za 2014. godinu

I. izmjene Programa gradnje komunalnih vodnih građevina za 2014. godinu

I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini

I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

I. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Garešnice za 2014. godinu

I. Izmjene Programa socijalnih potreba Grada Garešnice za 2014. godinu

I. Izmjene Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Garešnice za 2014. godinu

Izmjene Proračuna za 2014. godinu također možete pregledati u Službenom glasniku Grada Garešnice br. 11. iz 2014. godine ili klikom ovdje.

Gradski proračun

Proračun Grada Garešnica za 2014. godinu

Odluka o izvršenju Proračuna Grada Garešnica za 2014. godinu

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2014. godinu

Program socijalnih potreba Grada Garešnice za 2014. godinu

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Garešnici za 2014. godinu

Program javnih potreba u kulturi Grada Garešnica za 2014. godinu

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Garešnice za 2014. godinu

Program javnih potreba u sportu Grada Garešnice za 2014. godinu

Gradski proračun za 2014. godinu također možete preuzeti u Službenom glasniku Grada Garešnice br. 9. iz 2013. godine ili klikom ovdje.

 

www.garesnica.hr / www.garesnica.eu