Gym

GRADSKA UPRAVA

Dosadašnje aktivnosti u svezi važećeg Zakona o fiskalnoj odgovornosti:

Sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, u srpnju 2010. godine, gradonačelnik Grada Garešnica donio je sljedeće:

- Odluku o imenovanju osobe zadužene za financijsko upravljanje i kontrolu (preuzmi),

- Odluku o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti (preuzmi).

ožujku 2012. godine,  sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, gradonačelnik Grada Garešnica je u Ministarstvo financija dostavio sljedeće:

- Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za 2011. godinu (preuzmi),

- Izjavu gradonačelnika o fiskalnoj odgovornosti za 2011. godinu (preuzmi), 

- Odluku o otklanjanju slabosti i nepravilnosti za 2011. godinu (preuzmi),

- Plan uklanjanja slabosti i nepravilnosti za proračunsku 2011. godinu (preuzmi),

- Izjavu gradonačelnika o unutarnjem revizoru (preuzmi).

Sukladno Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti za 2011. godinu, gradonačelnik Grada Garešnica je u periodu od 1. travnja do 30. rujna 2012. godine, donio sljedeće:

- Odluka o uputi prijedloga proračuna na donošenje,

- Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima za 2011. godinu (preuzmi).

Također, u sklopu Izvješća o slabostima i nepravilnostima za 2011. godinu, definirani su sljedeći procesi i postupci:

Proces zaprimanja, likvidacije i plaćanja računa (K1), koji uključuje :

K1.1.  Postupak zaprimanja, kontrole i obrade računa
K1.2.  Postupak plaćanja računa
K1.3.  Postupak obračuna putnih naloga

Proces vođenje knjigovodstva (K4), koji uključuje: 

K4.1.  Postupak knjiženja izlaznih računa
K4.2.  Postupak knjiženja ulaznih računa
K4.3.  Postupak knjiženja dugotrajne imovine i sitnog inventara
K4.4.  Postupak knjiženja ostalih poslovnih događaja i izrada bilance stanja

Proces izrade i donošenja proračuna (FP1), koji uključuje:

FP1.1.  Postupak izrade i donošenja proračuna

Postupak stvaranja ugovornih obveza (FP2),

Proces zaprimanja, otpreme i arhiviranja dokumenata (O1), koji uključuje:

O1.1.  Postupak zaprimanja, otpreme i arhiviranja dokumenata

Proces zaprimanja roba, radova i usluga (O5), koji uključuje:

O5.1.  Postupak zaprimanja robe
O5.2.  Postupak zaprimanja radova
O5.3.  Postupak zaprimanja usluga

Proces vođenja projekata i stručnog vrednovanja opravdanosti i učinkovitosti (PR2), koji uključuje:

PR2.1.  Postupak vođenja projekata i stručnog vrednovanja opravdanosti i učinkovitosti.

Sukladno Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti za 2011. godinu, gradonačelnik Grada Garešnica je u periodu od 1. travnja do 30. rujna 2012. godine, donio sljedeće:

- Odluka o uputi prijedloga proračuna na donošenje,

- Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima za 2011. godinu (preuzmi).

Također, u sklopu Izvješća o slabostima i nepravilnostima za 2011. godinu, definirani su sljedeći procesi i postupci:

Proces zaprimanja, likvidacije i plaćanja računa (K1), koji uključuje :

K1.1.  Postupak zaprimanja, kontrole i obrade računa
K1.2.  Postupak plaćanja računa
K1.3.  Postupak obračuna putnih naloga

Proces vođenje knjigovodstva (K4), koji uključuje: 

K4.1.  Postupak knjiženja izlaznih računa
K4.2.  Postupak knjiženja ulaznih računa
K4.3.  Postupak knjiženja dugotrajne imovine i sitnog inventara
K4.4.  Postupak knjiženja ostalih poslovnih događaja i izrada bilance stanja

Proces izrade i donošenja proračuna (FP1), koji uključuje:

FP1.1.  Postupak izrade i donošenja proračuna

Postupak stvaranja ugovornih obveza (FP2),

Proces zaprimanja, otpreme i arhiviranja dokumenata (O1), koji uključuje:

O1.1.  Postupak zaprimanja, otpreme i arhiviranja dokumenata

Proces zaprimanja roba, radova i usluga (O5), koji uključuje:

O5.1.  Postupak zaprimanja robe
O5.2.  Postupak zaprimanja radova
O5.3.  Postupak zaprimanja usluga

Proces vođenja projekata i stručnog vrednovanja opravdanosti i učinkovitosti (PR2), koji uključuje:

PR2.1.  Postupak vođenja projekata i stručnog vrednovanja opravdanosti i učinkovitosti.

GRAD GAREŠNICA

Vladimira Nazora 20A

43280 Garešnica

MB: 02555000

OIB: 58382750026

IBAN: HR5824020061811900008

 

 INFO KONTAKTI

Tel: 043 675 930

Faks: 043 531 568

E-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odluka o radnom vremenu  (.docx)

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Johan Hima

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA- opširnije

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI MREŽNIH STRANICA GRADA GAREŠNICE


JEDINSTVENI DIGITALNI PRISTUPNIK