Pravo na pristup informacija

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Grad Garešnica uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15).

Zakonom o pravu na pristup informacijama uređuje se, među ostalim, pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup informacijama i ponovna uporaba informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.
Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom, načelu međusobnog poštovanja i suradnje te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.
Informacija, u smislu navedenog Zakona (članka 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis) koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastalo je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti“

Zakon o pravu na pristup informacijama.html

Način ostvarivanja prava na pristup informacijama

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva Gradu Garešnici.
Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti:
Slanjem zahtjeva na adresu Grad Garešnica, Vladimira Nazora 20 a, 43280 Garešnica
Putem elektronske pošte na adresu službenika za informiranje: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Putem fax-a na broja: 043/531-568
Osobno na urudžbeni zapisnik svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 sati


Usmeni zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti:
osobno na adresi Grad Garešnica, Vladimira Nazora 20 A

Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama i dostaviti:
Zahtjev za pristup informacija – OBRAZAC 2 (.doc)
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije – OBRAZAC 3 (.doc)
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija – OBRAZAC 4 (.doc)


Naknada stvarnih materijalnih troškova za pružanje informacije

Grad Garešnica ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.


Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN, br. 12/14)

Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN, br. 15/14)

-------------------------------------------------------------------------------

Katalog informacija Grada Garešnice (.pdf)

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (.pdf)

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijima za 2018. godinu (.pdf)

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu (.pdf)

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu (.pdf)

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu (.pdf)

-------------------------------------------------------------------------------

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE:

Ivana Burić, viša referentica za društvene djelatnosti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i opće poslove

Kontakt: 043/675-944

Email:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odluka- službenik za informiranje (.pdf)

GRAD GAREŠNICA

  • Vladimira Nazora 20A
  • 43280 Garešnica
  • MB: 02555000
  • OIB: 58382750026
  • IBAN: HR5824020061811900008

 

INFO KONTAKTI

  • Tel: 043 675 930
  • Faks: 043 531 568
  • E-mail: grad@garesnica.hr
  • E-mail: gradonacelnik@garesnica.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Kako do nas