Javna nabava

Javna nabava

REGISTAR UGOVORA - GRAD GAREŠNICA - (.pdf)

Izjave o nepostojanju sukoba interesa za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Garešnice

Izjava gradonačelnik  (.pdf)

Izjava zamjenik gradonačelnika  (.pdf)

Plan nabave za 2022. godinu

Plan nabave za 2022. godinu  (.pdf)

Plan nabave za 2021. godinu

Plan nabave za 2021. godina  (.pdf)

Plan nabave za 2020. godinu

Plan nabave za 2020. godina  (.pdf)

I. Izmjene plana nabave za 2020. godin  (.pdf)
 

ZELENI VRTOVI POILOVLJA

Projekti opremanja

Nabava Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima i Turističkog  marketinškog plana

IDEJNO RIJEŠENJE ZA EDUKATIVNO - INFORMATIVNE PLOČE 

JAVNA NABAVA: OSVJEŽENJE ZA ŠKOLSKU DJECU NA RADIONICAMA

VIDLJIVOST I PROMIDŽBENI MATERIJALI

TERENSKA ISTRAŽIVANAJ I MONITORING I RADIONICE ZA ŠKOLSKU DJECU

ZELENI VRTOVI POILOVLJA - EDUKACIJE

ODRŽAVANJE KONFERENCIJE ZA MEDIJE – UGOSTITELJSKE USLUGE

USLUGA OGLAŠAVANJA PROJEKTA „ZELENI VRTOVI POILOVLJA“ – RADIOEMISIJA

USLUGA OGLAŠAVANJA PROJEKTA „ZELENI VRTOVI POILOVLJA“

PROJEKT: ZELENI VRTOVI POILOVLJA - NAZIV NABAVE: Promotivni materijali Poilovlje - link

Usluga savjetovanja i izrade dokumentacije za javnu nabavu

JEDNOSTAVNA NABAVA  - link
 
Sprječavanje sukoba interesa – obavijest
 
2019. godina

Plan nabave za 2019. godinu

I. Izmjene plana nabave za 2019. godina

II. Izmjene plana nabave za 2019. godina

 
2018. godina

Plan nabave 2018. godina.
I. Izmjene plana nabave 2018. godina
II. Izmjene plana nabave 2018. godina
III. Izmjene plana nabave 2018. godina
IV. Izmjene plana nabave 2018. godina
V. Izmjene plana nabave 2018. godina

 

2017. godina

Pravilnik o provedbi postupka Jednostavne nabave možete preuzeti ovdje

Plan nabave za 2017. godinu možete preuzeti ovdje.

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu možete preuzeti ovdje.

II. izmjene i dopune Plana nabave 2017. godinu možete preuzeti ovdje.

III. izmjene i dopune Plana nabave 2017. godinu možete preuzeti ovdje.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2017. godinu  možete preuzeti ovdje.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izrada Glavnog projekta prenamjene objekta u Centar za posjetitelje-Garešnica - LINK 

Izrada Idejnog rješenja i dva glavna projekta za Informacijsko edukativnu poučnu stazu na Poilovlju s Ribnjacima u području ekološke mreže Natura 2000 - LINK 

2016. godina

III. izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu možete pogledati ovdje.

II. izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu možete pogledati ovdje.
I. izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu možete pogledati ovdje.
Plan nabave za 2016. godinu možete preuzeti ovdje.


Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2016. godinu možete pogledati ovdje.

Registar sklopljenih ugovora o bagatelnoj nabavi za 2016. godinu možete preuzeti ovdje.

2015. godina

III. izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu možete preuzeti ovdje.
II. izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu možete preuzeti ovdje.

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu možete pogledati ovdje.
Plan nabave za 2015. godinu možete preuzeti ovdje.


Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2015. godinu možete pogledati ovdje.

Registar sklopljenih ugovora o bagatelnoj nabavi u 2015. godini možete preuzeti ovdje.

2014. godina:

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu možete pogledati ovdje.
Plan nabave za 2014. godinu možete pogledati ovdje.


Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2014. godinu možete pogledati ovdje.

 

2013. godina:

II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2013. godinu možete pogledati ovdje.

I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2013. godinu možete pogledati ovdje.

Plan nabave za 2013. godinu možete pogledati ovdje.

 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2013. godinu možete pogledati ovdje.

 

2012. godina:
Plan nabave za 2012. godinu možete pogledati ovdje.

 

GRAD GAREŠNICA

  • Vladimira Nazora 20A
  • 43280 Garešnica
  • MB: 02555000
  • OIB: 58382750026
  • IBAN: HR5824020061811900008

 

INFO KONTAKTI

  • Tel: 043 675 930
  • Faks: 043 531 568
  • E-mail: grad@garesnica.hr
  • E-mail: gradonacelnik@garesnica.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Kako do nas