Odluka o provođenju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za 5. id PPUGG

0.Prostorni plan uređenja Grada Garešnice - opći dio

0I.Prostorni plan uređenja Grada Garešnice - Tekstualni dio

1. Korištenje i namjena površina

2.a Infrastrukturni sustavi - Telekomunikacije

2.b Infrastrukturni sustavi - Plinoopskrba

2.c Infrastrukturni sustavi - Elektroenergetika

2.d Infrastrukturni sustavi - Vodoopskrba

2.e  Infrastrukturni sustavi - Odvodnja

3.a Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Uvjeti korištenja prostora

 

 

 

4.a Ciglenica

4.b Dišnik

4.c Duhovi

4.d Garešnica

4.e G.Brestovac

4.f Gornji Uljanik

4.g Hrastovac

4.h Kajgana

4.i Kaniška Iva

4.j Kapelica

4.k Mala Bršljanica

4.l Mali Pašijan

4.m Malo Vukovje

4.n Rogoža

4.o Tomašica

4.p Trnovitički Popovac

4.q Uljanički Brijeg

4.r Uljanik

4.s Velika Bršljanica

4.t Veliki Pašijan

4.u Veliki Prokop

4.v Veliko Vukovje

4.w Zdenčac