Pripreme za odvojeno prikupljanje otpada

  • Published in VIJESTI

     Zadatak da osigura materijalne i tehničke uvjete za odvojeno prikupljanje i odvoz pojedinih vrsta otpada na području Garešnice i susjednih općina Berek, Hercegovac i Velika Trnovitica dobio je garešnički Komunalac. U kojoj je fazi taj posao i što će on donijeti građanima doznajemo od njegovog direktora Dražena Bengeza.

     - Već se godinu dana intenzivno pripremamo za taj opsežan posao. Trenutačno smo u fazi prikupljanja izjava o korištenju naših usluga skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada i uvodimo u sustav svako kućanstvo i tvrtku. Nakon što prikupimo izjave slijedi izračun cijene, a uvjeren sam da će ona, kad sva domaćinstva potpišu izjave, biti niža od sadašnje. Naime, visina cijene ovisi i o broju korisnika, a mi smo već utvrdili da jedan dio njih nije bio uveden u sustav – kaže Bengez te dodaje: - Nedavno smo na kamione „smećare“ ugradili sustav za čipiranje koji služi za očitavanje kanti, a uskoro ćemo i njih čipirati, podijeliti kante za biootpad i krenuti s novim načinom naplate i odvoza otpada na cijelom našem području.

     Uz tehnički dio posla za koji je zadužen Komunalac vrlo je važno putem informativnih i edukativnih aktivnosti apelirali na svijest građana i potaknuli ih da razvrstavaju otpad. Upravo zato u narednom razdoblju treba još intenzivnije nastaviti s promidžbom važnosti razvrstavanja otpada na kućnom pragu kojem je konačni cilj smanjiti količinu otpada na odlagalištu Johovača i odvojeno prikupiti veliku većinu proizvedenog otpada. Da su reakcije građana pozitivne, kaže Bengez, potvrđuje podatak da su u 2018. godini odvojeno prikupljene puno veće količine otpada nego što je to bio slučaj ranijih godina. Građani su komunalni otpad odvojeno odlagali u kontejnere na tzv. zelenim otocima u gradu.

     Odgovorno postupanje s otpadom             

     Kako bi podigao svijest građana o važnosti razvrstavanja otpada na kućnom pragu Grad Garešnica nedavno je počeo provoditi projekt Edukacijom do podizanja svijesti o zaštiti prirode i okoliša. Njegov cilj je istaknuti važnost recikliranja koje je moguće tek kad se otpad prikupi odvojeno, a poseban naglasak je na sprječavanju nastanka otpada, odvojenom prikupljanju komunalnog otpada i ponovnoj uporabi predmeta. Intencija je da odgovorno postupanje s otpadom bude prepoznato kao poželjno društveno ponašanje.

     Nova sortirnica i reciklažno dvorište 

     Da bi se odvojeno prikupila što veća masa proizvedenog komunalnog otpada prvenstveno papira, stakla i plastike garešnički Komunalac planira izgraditi još jedno reciklažno dvorište te sortirnicu. Da se u Garešnici oduvijek vodila briga o pravilnom zbrinjavanju otpada govori i podatak da taj grad već desetljećima ima jedno od najsuvremenijih odlagališta otpada na području županije, ali i šire. Riječ je o odlagalištu Johovača na kojem je već izgrađeno jedno reciklažno dvorište. Treba reći da Komunalac već godinama i papir prikuplja odvojeno u kućanstvima.

GRAD GAREŠNICA

  • Vladimira Nazora 20A
  • 43280 Garešnica
  • MB: 02555000
  • OIB: 58382750026
  • IBAN: HR5824020061811900008

 

INFO KONTAKTI

  • Tel: 043 675 930
  • Faks: 043 531 568
  • E-mail: grad@garesnica.hr
  • E-mail: gradonacelnik@garesnica.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Kako do nas