Prijavljeni projekti za sufinanciranje energetskih pregleda

  • Published in VIJESTI

Nakon uspješno prijavljenog projekta za energetski pregled objekta u vlasništvu  Grada Garešnica na adresi Vladimira Nazora 25 (zgrada Krugovala, političkih stranaka, HVIDR-e Garešnica i dr.), a koji se polako privodi svome kraju, Grad je u okviru novog natječaja Fonda prijavio potrebu za korištenje sredstava za energetski pregled objekata na sljedećim adresama: Kolodvorska 2 (zgrada starog kina) i Vladimira Nazora 21 (Hrvatski dom u Garešnici).

Grad planira i u budućnosti prijavljivati po dva objekta u svojem vlasništvu za izradu energetskog pregleda (toliko objekata natječaj i dozvoljava), kako bi se s vremenom postigao cilj da su svi važni gradski objekti energetski pregledani, a nakon toga da se na isti i energetski certificiraju.

GRAD GAREŠNICA

  • Vladimira Nazora 20A
  • 43280 Garešnica
  • MB: 02555000
  • OIB: 58382750026
  • IBAN: HR5824020061811900008

 

INFO KONTAKTI

  • Tel: 043 675 930
  • Faks: 043 531 568
  • E-mail: grad@garesnica.hr
  • E-mail: gradonacelnik@garesnica.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Kako do nas