Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Garešnice za razdoblje od 2017. do 2022.godine

Grad Garešnica objavljuje Nacrt Plana gospodarenja otpadom za razdoblje od 2017. do 2022. godine radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi.

Javni uvid traje od 03. siječnja 2018. do 03. veljače 2018.godine.

Nacrt Plana može se vidjeti ovdje na web stranici Grada Garešnica, a u tiskanom obliku u prostorijama Grada Garešnice.

Obavijest

PGO-JLS-GAREŠNICA_2017-2022

Obrazac

GRAD GAREŠNICA

  • Vladimira Nazora 20A
  • 43280 Garešnica
  • MB: 02555000
  • OIB: 58382750026
  • IBAN: HR5824020061811900008

 

INFO KONTAKTI

  • Tel: 043 675 930
  • Faks: 043 531 568
  • E-mail: grad@garesnica.hr
  • E-mail: gradonacelnik@garesnica.hr