Logo

2017. godina

Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna za 2017. godinu

 

Konsolidirani godišnji financijski izvještaj - Grad Garešnica

Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj Grada Garešnica za 2017.godinu

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA - 31. PROSINCA 2017. GODINE

Grad Garešnica - Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu

Bilješke uz financijski izvještaj - Grad Garešnica

Javna vatrogasna postrojba Garešnica - Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu

Bilješke uz financijski izvještaj - Javna vatrogasna postrojba Garešnica

Dječji vrtić Maslačak - Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu

Bilješke uz financijski izvještaj - Dječji vrtić Maslačak

Hrvatska knjižnica i čitaonica Đuro Sudeta - Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu

Bilješke uz financijski izvještaj - Hrvatska knjižnica i čitaonica Đuro Sudeta

 
Proračun Grada Garešnice za 2017. godinu
Proračun u malom - Vodič za građane
Proračun Grada Garešnice za 2017. godinu
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Garešnice za 2017. godinu 
Plan razvojnih programa Grada Garešnice za 2017. godinu
Odluka o prihvaćanju Plana razvojnih programa Grada Garešnice za 2017. godinu
 
II. Izmjene proračuna
II. Izmjene Plana razvojnih programa za 2017. godinu
Odluka o II. izmjeni plana razvojnih programa za 2017. godinu
Odluka o II. izmjeni proračuna Grada Garešnice za 2017. godinu
 
I. Izmjene proračuna
Odluka o I. izmjeni proračuna Grada Garešnice za 2017. godinu
Odluka o I. izmjeni plana razvojnih programa za 2017. godinu
Tablica  I. izmjene plana razvojnih programa 
 
Financijska izvješća - polugodišnja 
Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Garešnice za 2017. godinu
 
Prijedlog Proračuna Grada Garešnice za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Prijedlog Proračuna Grada Garešnice za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Prijedlog plana razvojnih programa za 2017. godinu

Upute za izradu Prijedloga proračuna Grada Garešnice i financijskih planova proračunskih korisnika za razdoblje 2017.-2019.
Dopis - Upute za izradu Prijedloga proračuna Grada Garešnica i financijskih planova proračunskih korisnika za razdoblje 2017.-2019.
Upute za izradu Prijedloga proračuna Grada Garešnica i financijskih planova proračunskih korisnika za razdoblje 2017.-2019.
Obrasci - naslovna stranica
Prijedlog financijskog plana za 2017. i projekcija plana 2018. i 2019. godinu

 

www.garesnica.hr / www.garesnica.eu