Logo

2013. godina

2013. godina

Godišnji izvještaj  o izvršenju Proračuna
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Garešnice
 
I. Izmjene i dopune Proračuna

Odluka o izmjeni Proračuna Grada Garešnica za 2013. godinu

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu

Izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu

I. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi za 2013. godinu

I. izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2013. godinu

I. izmjene Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2013. godinu

Izmjene i dopune proračuna za 2013. godinu također možete preuzeti u Službenom glasniku Grada Garešnice br. 9. iz 2013. godine ili klikom ovdje.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada garešnica za razdoblje od 1.1. do 30.6.2013. godine

Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od 1.1. do 30.6. 2013. godine

Izvješće po organizacijskoj klasifikaciji

Izvješće po programskoj klasifikaciji

Izvješće po ekonomskoj klasifikaciji

Ostvarenje konsolidiranog proračuna - 1.1.-30-6-2013. godine

Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Garešnica za razdoblje 1.1. do 30.6.2013. godine

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2013. godinu također možete preuzeti u Službenom glasniku Grada Garešnice br. 8. iz 2013. godine ili klikom ovdje.

Gradski Proračun
Proračun Grada Garešnica za 2013. godinu

 

www.garesnica.hr / www.garesnica.eu